Bejegenkunde

Bejegenkunde is de kunst van het omgaan met ons zelf, het omgaan met anderen en inzicht krijgen in hoe we functioneren in een groep. Het is gericht op helder leren communiceren en durven zeggen wat je wilt en zelf echt nodig hebt. Via de Bejegenkunde leer je de benodigde vaardigheden. Wat je dan zegt, komt echt uit je zelf. Je leert om je zelf en anderen meer te respecteren en te accepteren. Je kunt meer in harmonie en liefde met elkaar omgaan. Dat lukt je niet in een traditionele cursus.

 

Je moet dit alles echt ervaren en voelen. Dat betekent ook veel oefenen en ervaringen uitwisselen. Dat wordt ervarend leren genoemd. Daarbij leer je wat wel en niet bij jou past. Je kunt problemen in kaart brengen en voorstellen doen voor ander gedrag.

 

Het leren kennen van jezelf, het herkennen van je eigen patronen en accepteren wie je bent, is een belangrijk onderdeel van de Bejegenkunde. Het gaat daarbij niet om een oordeel van goed of slecht, maar gewoon hoe het is. Het is aan jou om te bepalen of je al dan niet tevreden bent of jezelf en of je bepaalde veranderingen wilt.

 

Er wordt gewerkt op basis van allerlei concrete situaties. Daarbij zijn interacties met anderen onontkoombaar. Dan kom je er vanzelf achter hoe je in elkaar steekt. Die zelfkennis is heel belangrijk. Het vormt het beginpunt van de verandering.

 

Alles wat je leert, kan je toepassen op je werk, als bestuurslid van een vereniging, als vrijwilliger in een verzorgingstehuis, maar ook thuis met je partner en eventuele kinderen, bij vrienden en vriendinnen. Je bent met de kennis en ervaring van de Bejegenkunde in staat om jezelf beter uit te drukken, effectiever en duidelijker leiding te geven en anderen te begeleiden op hun levenspad.

 

Er wordt gebruik gemaakt van twee belangrijke hulpmiddelen:

·                 De Axenroos; een model om verschillende soorten relaties en communicatie in kaart te brengen

·                 De Bejegeningskringloop; een model over zelfexpressie, erkenning, beļnvloeiding en toegankelijkheid

 

Via cursussen en een Bejegengroep bied ik je de mogelijkheid om de kunst van het Bejegenen in groepsverband te ervaren en onder de knie te krijgen. Natuurlijk kan je ook op individuele basis een aantal aspecten leren. In eerste instantie bied ik een cursus om kennis te maken met de beginselen van de Bejegenkunde.